/Munskänkarna

In Vino

Munskänkarna är världens största vinprovarorganisation. Klintberg Niléhn fick år 2022 i uppdrag att ta fram ett nytt modernt medlemsmagasin, för att stärka lojaliteten bland befintliga medlemmar men också för att nå ut till nya och yngre målgrupper.  Magasinet kommer sex gånger om året.