/Infinitum

People, Passion, Places

Infinitum i Norge har fått stor uppmärksamhet internationellt för sin framgångsrika strategi att få fler människor att panta. För att möta det intresset skapade vi konceptet People, Passion, Places. En inspirerande 100-sidig magalog på engelska som förklarade framgångsformeln och som Infinitum använda sig av i kommunikationen med internationella samarbetspartner.