/Audi Sverige

Audi Magazine

2020 tog Klintberg Niléhn över uppdraget att producera Audi Magazine, som distribueras till nästan 100 000 Audiägare runtom i landet. Vi tog fram ett nytt koncept som utgår från Audis motto Vorsprung durch technik och med fokus på nyckelfrågorna: Hållbarhet, elektrifiering, samhällsansvar och innovation. Angelägen läsning helt rätt i tiden.